Termeni şi condiţii

Acest site conţine material, care se află în proprietatea sau sub licenţa FitClub.ro. Acest material include logo, design, formă de prezentare, grafică. Este interzisă reproducerea în alte moduri decât cele stipulate de legile privind copyright-ul.

Platformele de comunicare FitClub.ro, care fac posibilă publicarea unor texte, conţin mesaje trimise de cititori, asupra cărora FitClub.ro nu are nici un control. Drept urmare, FitClub.ro nu poate garanta acurateţea, integritatea sau calitatea acestor mesaje.

Pe site-ul FitClub.ro ar putea apărea periodic link-uri către alte site-uri. Aceste link-uri sunt asigurate pentru a vă putea oferi informaţii suplimentare. Aceasta nu presupune însă că FitClub.ro îşi asumă site-ul sau site-urile respective. FitClub.ro nu are nici o responsabilitate pentru conţinutul site-urilor ale căror link-uri sunt publicate.

Fitclub.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi în legătură cu conţinutul publicat de cititori, modul în care cititorii folosesc conţinutul şi integritatea conţinutului. În consecinţă, cititorii sunt singurii responsabili pentru conţinutul mesajelor pe care le publică. Pentru aceasta, cititorii trebuie să ştie că publicarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicare puse la dispoziţie de FitClub.ro sunt supuse următoarelor limitări:

  • Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscuta în societate ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri şi servicii.
  • Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor FitClub.ro la nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicare puse la dispoziţie de FitClub.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicare.
  • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu.
  • Nu puteţi  publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, comentarii cu conţinut extremist, politic şi sexual, sau care se abat în orice alt fel de la profilul acestui site.
  • Nu puteţi publica, transmite sau face referire in nici un fel la mesaje care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terţ. FitClub.ro nu este în măsură şi nu are capacitatea de a verifica respectarea drepturilor de autor ale comentariilor publicate de cititori şi va porni de la prezumţia că cititorii publică doar conţinut asupra căruia deţin dreptul de proprietate şi/sau de distribuire.
  • Nu puteţi  publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea FitClub.ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).

În cazul încălcării prevederilor de mai sus, FitClub.ro îşi rezervă dreptul (care poate fi exercitat în orice moment şi fără o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau edita comentariile publicate de cititori.

FitClub.ro nu oferă consultaţii de nici un fel. În acest sens, vă rugăm să apelaţi la specialişti în domeniu: medici şi instructori sportivi.

Exerciţiile şi programele de antrenament publicate pe FitClub.ro sunt doar propuneri, care pot fi urmate ca atare, sau ajustate în funcţie de necesităţile celor care vor să le utilizeze.

FitClub.ro nu este răspunzător pentru eventualele neplăceri, care ar putea să apară în urma aplicării programelor de antrenament sau ca urmare a execuţiei exerciţiilor publicate.

Utilizarea tuturor informaţiilor publicate pe FitClub.ro se face pe propria răspundere a cititorilor. FitClub.ro nu va fi responsabil pentru consecinţele rezultate din aplicarea acestora.

Accesarea în continuare a paginilor site-ului FitClub.ro înseamnă că aţi citit şi că sunteţi de acord cu precizările din această secţiune. Dacă nu sunteţi de acord, vă rugăm să părăsiţi site-ul.

Vă mulţumim